Horizon

Mound
Mound

9.5x26.5in, mixed media on panel

Heat
Heat

19.5x48in , mixed media on panel

Sunset Mountain
Sunset Mountain

53x10in, spray paint & resin on panel

Sun on the Water
Sun on the Water

24x48in, oil & spray paint on panel

Horizon Line
Horizon Line

4x72in, spray paint on panel

First Light
First Light

10x96in, spray paint on panel

Casting
Casting

53x4in, spray paint on panel

Latitude/Longitude
Latitude/Longitude

30.75x23in, mixed media on panel

Harvest Moon
Harvest Moon

30x24in, mixed media on panel & acrylic

Sailor's Warning/Sailor's Delight
Sailor's Warning/Sailor's Delight

12x20in, mixed media on panel

Sky/Earth
Sky/Earth

24x36in, mixed media on panel

Sunset Over the Sea
Sunset Over the Sea

5x15in, mixed media on panel

Scenic Route
Scenic Route

10x51in, spray paint on panel

These Hills Sing
These Hills Sing

20x24in, spray paint on panel

Blood Moon
Blood Moon

24x18in, mixed media on panel

Glow
Glow

60x72in, mixed media on canvas

The Line of Reason
The Line of Reason

60x72in, oil on canvas

The Gold Line
The Gold Line

12x36in, oil on canvas

The Edge of the Earth
The Edge of the Earth

12x36in, oil on canvas

Heterotopia
Heterotopia

60x72in, oil on canvas